Home > Friesland

Friesland

Leuk dagje uit in Friesland? Lekker naar een pretpark of museum? Zoek en vind het op leukeplek.nl. Bent u de eigenaar van een leuke plek in Friesland en wilt u op deze pagina vermeld worden of uw gegevens wijzigen? Neem contact met ons op

Leuke plekken in Friesland

Hier zie je een overzicht van steden en dorpen in Friesland. Ernaast staat vermeld hoeveel leuke plekken er voorkomen.

Akkrum (3)
Aldeboarn (1)
Allingawier (2)
Anjum (1)
Appelscha (8)
Baaiduinen (1)
Bakhuizen (1)
Bakkeveen (2)
Ballum (6)
Bears (1)
Bolsward (7)
Broeksterwoude (2)
Buitenpost (3)
Burdaard (2)
Burgum (2)
Burum (1)
Damwoude (1)
De Veenhoop (1)
De Wilgen (1)
Delfstrahuizen (1)
Dokkum (5)
Drachten (8)
Drogeham (1)
Easterein (1)
Echten (1)
Echtenerbrug (2)
Ee (1)
Eernewoude (6)
Engwierum (2)
Formerum (3)
Foudgum (1)
Franeker (7)
Gersloot (2)
Giekerk (1)
Gorredijk (2)
Grou (3)
Gytsjerk (1)
Hallum (1)
Harkema (1)
Harlingen (16)
Hartwerd (1)
Haulerwijk (1)
Heeg (4)
Heerenveen (10)
Hegebeintum (1)
Hindeloopen (2)
Hindelopen (2)
Hollum (7)
Houtigehage (1)
Idsegahuizum (1)
Idskenhuizen (1)
IJlst (3)
Jelsum (1)
Jirnsum (1)
Jorwerd (1)
Joure (8)
Jubbega (2)
Kimswerd (1)
Kolderwolde (1)
Kollum (3)
Koudum (1)
Landerum (1)
Langedijke (1)
Langweer (1)
Leeuwarden (30)
Lemmer (4)
Lies (2)
Makkum (2)
Marrum (1)
Marssum (1)
Menaldum (1)
Midlum (1)
Midsland (1)
Moddergat (2)
Munnekezijl (1)
Nes (12)
Nij Beets (2)
Nijemirdum (1)
Noordwolde (3)
Oldeholtpade (1)
Oost-Vlieland (3)
Oosterend (3)
Oosterwolde (2)
Opeinde (1)
Oudehaske (1)
Oudemirdum (3)
Oudkerk (1)
Ouwsterhaule (1)
Raard (1)
Ritsumasyl (1)
Rohel (1)
Rottevalle (1)
Scharsterbrug (1)
Schiermonnikoog (7)
Sexbierum (1)
Sint Annaparochie (1)
Sint Nicolaasga (1)
Sloten (3)
Sneek (15)
Sonnega (1)
St. Nicolaasga (1)
Stavoren (4)
Stiens (1)
Sumar (1)
Surhuisterveen (2)
Terherne (4)
Terschelling (1)
Terschelling-west (16)
Tijnje (4)
Tjerkgaast (1)
Tjerkwerd (1)
Tzummarum (1)
Uitwellingerga (1)
Ureterp (1)
Veenklooster (4)
Veenwouden (1)
Vlieland (5)
Warns (1)
Warten (2)
Wergea (2)
West-Terschelling (8)
Westergeest (1)
Wieuwerd (1)
Wijnjewoude (1)
Witmarsum (1)
Wolsum (1)
Wolvega (2)
Wommels (2)
Workum (7)
Zwaagwesteinde (2)