Home > Friesland > Eernewoude > Bezoekerscentrum De Alde Feanen

Bezoekerscentrum De Alde Feanen

Bezoekerscentrum De Alde Feanen

Eernewoude: Nationaal Park, Educatief

In het hart van Friesland, in de driehoek tussen Heerenveen, Drachten en Leeuwarden, ligt het bijna 4.000 ha grote laagveenmoeras De Alde Feanen. Het is een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, veenplassen, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Er komen in De Alde Feanen meer dan 450 soorten planten voor en er broeden ruim 100 soorten vogels. Het uitgestrekte watergebied valt het beste varend te verkennen. Maar ook voor de wandelaar en fietser valt er heel wat te beleven. Het bezoekerscentrum in Earnewâld en de diverse georganiseerde excursies zijn meer dan de moeite waard.


Adres: Koaidijk 8a
9246 TP
Eernewoude
Telefoon: 0511-539618
E-mail: j.de.bruin@ivn.nl
Website: www.dealdefeanen.nl

Categorie: Nationaal Park, Educatief
Betaald: Ja
Eetgelegenheid: Ja
Binnen/buiten: Binnen
Geschikt voor groepen Ja
Kindvriendelijkheid: Ja
Invalide-vriendelijk: Onbekend